ระบบบ้านอัจฉริยะ (Intelligence House)

     ในปัจจุบันที่สังคมวุ่นวาย คนเรามีเวลาที่น้อยลง และอันตรายรอบตัวที่เพิ่มขึ้น กลายเป็นความจำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์เพื่อใช้ในการตรวจตราเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในทรัพย์สินอันมีค่าของท่านตลอดจนนำมาช่วยในการอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต “Intelligent Housing” จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต และความมั่นใจในความปลอดภัยของท่าน ระบบบ้านอัจฉริยะ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้า-ออกบ้าน หากว่า เจ้าของไม่ได้นำกุญแจติดตัว ก็ยังคงสามารถเปิดได้โดยผ่านฟังชั่นรหัสผ่านและ Account บน Smart Phone หรือมือถือของเจ้าของบ้าน และหากระบบพบที่ผิดปกติก็จะทำการป้องกันไม่ให้เกิดการเข้าถึงภายใน บ้านได้อีกทั้งยังแจ้งเตือน (Alert) ไปยังเจ้าของบ้านหรือหน่วยรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ระบบนี้นำเอาเทคโนโลยี Auto ID และ Authen เข้ามาไว้ในบ้านท่าน เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย ตลอดจนการเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของท่าน โดยมีอุปกรณ์ที่ใช้สามารถพิจารณาเลือกไว้ใช้เพื่อให้การทำงานของระบบสมบูรณ์
          ระบบบ้านอัจฉริยะ เป็นระบบที่นำเอาเทคโนโลยีมาไว้ในบ้านเรือน เพื่อให้ท่านให้เกิดความสะดวกสบายในการดูแลลความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน ซึ่งกลายเป็นความจำเป็น เพื่อใช้ในการตรวจตราและเพิ่มความปลอดภัยในการดูแลและแจ้งเตือนเหตุบนทรัพย์สินอันมีค่าของประชาชน ตลอดจนสามารถนำมาช่วยอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต “ระบบบ้านอัจฉริยะ” ซึ่งนับว่าเป็นทางเลือกที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและความมั่นใจในความปลอดภัยของท่าน โดยมีอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกันในฟังชั่นต่างๆ ดังนี้