จอภาพเคลื่อนที่แบบภายใน ความละเอียดปกติ

       ระบบการแสดงผลเหมือนจริง เป็นป้าย แบบ LED ตั้งพื้นหรือติดผนังใช้แสดงผลข้อความ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนรุ่น CM13D_Int_stand ใช้สำหรับ ติดตั้งแบบภายในอาคาร (ราคาขึ้นอยู่กับความละเอียดของภาพ) ตัวกล่องทำจากโลหะ มีโปรแกรมควบคุมและป้อนข้อมูล สามารถแสดงข้อความพร้อมเสียง ในลักษณะภาพยนต์เหมือนจริง ในเวลาเดียวกันได้เป็นอย่างดี มีขนาดสูงระหว่าง 0.30 - 1 เมตร กว้างระหว่าง 0.20 -2 เมตร

       แสดงผลภายในอาคาร โดยรับข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ และมีแบตเตอรี่ BACK UP สำหรับเก็บข้อความ ที่แสดงได้นานกว่า 1 ปีโดยไม่ต้องป้อนใหม่ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง มีระบบจ่ายไฟแบบ Switching Power Supply ที่มีระบบป้องกันกระแสและแรงดันเกิน โดยปิดตัวเองได้ ทำให้ป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าลัดวงจร