ระบบจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์

     ระบบจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ มีฟังค์ชั่นการใช้งานอย่างง่าย มีระบบความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐาน และน่าเชื่อถือ ขนาดของระบบไม่กินทรัพยากรเครื่องมากนัก สามารถใช้งานได้ทั้งโรงเรียน มหาวิทยาลัย ออฟฟิศ และบริษัทขนาดเล็ก/ใหญ่ โดยมีการเชื่อมต่อกันแบบเครือข่าย

     ระบบจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นระบบที่มีความสามารถในการ Remote Desktop จากระยะใกล้ หรือระยะไกลได้ โดยต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายนั้นๆด้วย ในปัจจุบันด้านการศึกษามีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาของนักเรียน/นักศึกษาที่มีปัญหา โดยที่ครูหรืออาจารย์จะทำการ Remote เข้าไปแก้ไขปัญหา พร้อมกับอธิบายปัญหาที่เกิดนั้นๆด้วย ในส่วนของออฟฟิศหรือบริษัทนั้น หัวหน้างานสามารถตรวจสอบว่าพนักงานที่อยู่ในการควบคุม ละเลยต่อการปฏิบัติงานหรือไม่ หากละเลยต่อหน้าที่จริงระบบนี้สามารถทำการจับภาพหน้าจอ เพื่อแสดงเป็นหลักฐานได้