ระบบจัดลำดับบริการ ชนิดภาพ/ข้อความเคลื่อนที่และตัวเลข หรือ Image, Video, and Numerical Type
รหัสสินค้า: CM002