กระเบื้องโซล่าเซลล์


         “พลังงานแสงอาทิตย์” เป็นพลังงานไฟฟ้าที่สะอาดและมีจำนวนที่สามารถใช้งานได้อย่างมหาศาล ตลอดจนมีศักยภาพมากในการนำมาประยุกต์เพื่อผลิตไฟฟ้าซึ่งได้มาจากธรรมชาติ และด้วยองค์ประกอบทั้งตัวแผงรับโซล่าเซลล์ ชุดชาร์ดไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้เก็บประจุไฟฟ้า (แบตเตอรี่) และชุดแปลงกระแสไฟฟ้า (DC-AC Inverter) จากไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ที่สามารถนำไฟฟ้ามาใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานปกติ 220 โวลท์ และสามารถใช้งานในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตกดิน

         เนื่องจากในการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้นั้นต้องมีอุปกรณ์รับพลังงาน เพื่อเป็นตัวกลางในการเก็บประจุไฟฟ้า ที่เราเรียกกันว่า “โซล่าเซลล์” ซึ่งมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง จนทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ดีกว่า อีกในปัจจุบันยังการผสมผสานเทคโนโลยีโซล่าเซลล์ไปประยุกต์เข้ากับงานทางด้านสถาปัตยกรรมและโยธา จนได้ผลงานใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้งานด้านการก่อสร้างบ้านหรืออาคาร โดยผสมผสานไปกับความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟ้าไปด้วยกัน

                  ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอุปกรณ์รับพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซล่าเซลล์เพื่อการประยุกต์ใช้ร่วมกับงานก่อสร้างในส่วนหลังคากันความร้อนนั้น กระเบื้องมุงหลังคานับเป็นผลงานที่มีการพัฒนาในมาตรฐานวัสดุกระเบื้องมุงหลังคาและแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “Ceramic Solar Tile” ที่มีลักษณะเป็นแก้วใส ขนาดต่างๆ ตามขนาดการเก็บประจุไฟฟ้าดังรายละเอียดต่อไปนี้ ซึ่งมีรูปร่างเป็นลอนคล้ายกระเบื้องมุงหลังคาทั่วไป โดยมีการผสมผสานเอาแผงโซลาร์เซลล์ไปเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นกระเบื้อง เพื่อให้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเมื่อมีแสงอาทิตย์โดยในการติดตั้งกระเบื้องชนิดนี้ จะทำงานร่วมกันกับขั้นตอนการติดตั้งกระเบื้องคอนกรีตแบบปกติเหมือนการมุงกระเบื้องหลังคาทั่วไป

                ในการลงทุนการก่อสร้างหลังคา โดยใช้ผลิตภัณฑ์ Ceramic Solar Tile เมื่อเทียบกับค่าไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือเชื้อเพลิงน้ำมัน อย่างที่เราใช้ผลิตไฟฟ้าทุกวันนี้ เมื่อเปรียบเทียบแล้วยังมองว่ายังมีต้นทุนที่สูงคล้ายกับจะไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน หากแต่เมื่อมองในระยะยาวแล้วจะเห็นว่าจะเริ่มคุ้มค่าหลังการใช้งานไปอย่างน้อย 5 ปี ซึ่งนับได้ว่าใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทน