โดยปกติแล้วการใช้งานกล้องวงจรปิดทั่วไปผู้ใช้งานส่วนใหญ่อาจยังไม่ทราบว่ากล้องวงจรปิดมีความสามารถที่หลากหลายมากกว่าที่เราคิด ซึ่งระบบกล้องวงจรปิดพื้นฐานหรือ CCTV ในปัจจุบันนั้นนิยมใช้งาน 2 ระบบ คือ ระบบ Analog Camera หรือกล้องวงจรปิดแบบอนาล็อก และระบบ IP Camera หรือเรียกอีกชื่อว่า...กล้องวงจรปิดแบบเน็ตเวิร์ค