หลักสูตรนิคมอุตสาหกรรม

 • "พื้นฐานมอเตอร์ไฟฟ้า DC และ AC"
  "การควบคุมระบบขับเคลื่อนมอเตอร์เซอร์โว (Yaskawa) ด้วย PLC"
  "การออกแบบรีเลย์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า"
  "เทคโนโลยีเซนเซอร์และการควบคุมป้อนกลับ (PID Controller)"
  "การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าของ เครื่องจักร"
  "เทคโนโลยีการสื่อสาร Profibus DP"
  "กระบวนการวัดคุมและการสื่อสาร Profibus PA"
  "เทคโนโลยีการสื่อสาร AS-I Bus "
  "การออกแบบระบบส่งกำลังสำหรับเครื่องจักรกล อัตโนมัติ"
  "ระบบควบคุมไฮดรอลิกไฟฟ้า"
  "การใช้ PLC (OMRON) ควบคุมระบบไฮดรอลิกไฟฟ้า"
  "ระบบควบคุมนิวแมติกไฟฟ้า"
  "การโปรแกรม PCS7 และ WinCC ระดับพื้นฐาน"
  "หุ่นยนต์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน"
  "การโปรแกรมขั้นสูงสำหรับการใช้งานหุ่นยนต์"
  "การควบคุมเครื่องกลึง ซีเอ็นซี ระดับที่ 1"
  "Jig และ Fixture สำหรับงาน Machining"
  "เทคโนโลยีแม่พิมพ์ขึ้นรูปพลาสติก"
  "การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก"
  "เทคโนโลยีการฉีขึ้นรูปพลาสติก"
  "เทคโนโลยีแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ"
  "การออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ"
  "การทำนายผลการออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ แผ่น"
  "เทคนิคการเชื่อมซ่อมด้วยลวดหุ้มฟลักซ์"

 • ลงทะเบียนหลักสูตรอบรม "Click"