IP Camera

ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรรู้เกี่ยวกับกล้อง IP Camera
 • กล้อง IP มีหน้าที่รับภาพและส่งภาพออกเป็น digital ออกผ่านทาง port LAN ตัวกล้องนี้เองที่จะเป็นตัวที่บอกถึงความละเอียดของภาพที่เราจะได้ ซึ่งความละเอียดที่มากขึ้นจะมีผลให้ขนาดของข้อมูลมีขนาดใหญ่ขึ้นเสมอ "ภาพชัดมาก brandwidth ที่ได้ก็จะมีขนาดใหญ่ตามไปด้วย" ซึ่งหมายความว่าเราจะต้องเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บให้มากขึ้นหากต้องการบันทึกให้ได้จำนวนวันเท่าเดิม

  ยกตัวอย่าง

 • ระบบ analog กล้อง 4 ตัว บันทึกที่ความละเอียด CIF ขนาด Harddisk 500 GB บันทึกได้ 14 วัน, กล้อง IP Camera 4 ตัว บันทึกที่ความละเอียด 2 MP Harddisk 500 บันทึกภาพได้ 4 วัน เป็นต้น หากเราต้องการให้ได้จำนวนวันในการจัดเก็บข้อมูลเท่าเดิม เราก็ต้องเพิ่มขนาด/จำนวน Harddisk ให้มากขึ้น


 • Model : CM-6825A
  → คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดสินค้า ←
  Model : CM-6845A
  → คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดสินค้า ←
  Model : CM-7001D
  → คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดสินค้า ←
  Model : CM-7004D
  → คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดสินค้า ←
  Model : CM-7856D
  → คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดสินค้า ←