Analog Camera


 • มีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งตัวกล้อง อุปกรณ์ และค่าติดตั้งที่ถูกกว่าระบบ IP พอสมควร
 • มีตัวเลือกในการใช้งานที่หลากหลายกว่า มีหลายแบบ หลายรุ่น จึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับความต้องการในการใช้งานที่หลากหลาย
 • มีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากกว่า เนื่องจากกล้องวงจรปิดประเภทนี้จะมี อินฟราเรดติดตั้งมาพร้อมกับกล้อง ทำให้สามารถนำไปใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
 • ทำให้สามารถทำงานร่วมกับกล้องยี่ห้ออื่น ๆ ที่มีระบบ Analog Camera เหมือนกัน ได้ง่าย เพราะกล้องวงจรปิดระบบอนาล็อกมีเพียงระบบ PAL และ NTSC เท่านั้น
 • พบปัญหาในการใช้งานน้อยมาก เนื่องจากกล้องวงจรปิดระบบอนาล็อกนี้ได้รับการ พัฒนาจนอาจเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้ว ทำให้ปัญหาต่าง ๆ ที่เคยมีถูกแก้ไขเรียบร้อย • Model : CM-1764B
  → คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดสินค้า ←

  Model : CM-6366
  → คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดสินค้า ←

  Model : CM-8104
  → คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดสินค้า ←  Model : CM-5315A
  → คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดสินค้า ←

  Model : CM-6101
  → คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดสินค้า ←

  Model : CM-6240TD
  → คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดสินค้า ←  Model : CM-5102A
  → คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดสินค้า ←

  Model : CM-5317A
  → คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดสินค้า ←

  Model : CM-8102
  → คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดสินค้า ←  Model : CM-1139B
  → คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดสินค้า ←

  Model : CM-5139A
  → คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดสินค้า ←

  Model : CM-8456
  → คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดสินค้า ←