เครื่องควบคุมการชาร์จประจุ Solar Charge Controller

          เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เป็นชุดควบคุมการชาร์จไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านโซล่าเซลล์(solar charge controller) หรือ โซล่าชาร์จเจอร์ (solar charge)แผงโซล่าเซลล์ลงสู่แบตเตอรี่ เพื่อเก็บกระแสไฟเพื่อนำมาใช้จ่ายกระแสไฟตลอดจนและคอยปกป้องไม่ให้ไฟจากแบตเตอรี่ย้อนขึ้นไปยังตัวแผงโซล่าเซลล์ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวแผงโซล่าเซลล์และตลอดจนเป็นตัวสวิตซ์อัตโนมัติที่ใช้จ่ายไฟให้โหลดเวลาที่ไม่มีแสงมากระทบแผงโซล่าเซลล์
          คอนโทรลชาร์จโซล่าเซลล์ solar charge controller หรืออุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ มี 2 ประเภท คือ PWM (Pulse Width Modulation) และ MPPT (Maximum Power Point Tracking) มีตั้งแต่ขนาดกระแส 10A – 60A และ แรงดัน 12V 24V 48V หรือ 96V