ป้ายข้อความเคลื่อนที่แบบภายในอาคาร

       ระบบการแสดงผลตัวอักษรเคลื่อนที่ เป็นป้ายอักษรแบบ 1 สี หรือ 3 สี (แดง,เขียว,ส้ม) CM13 รุ่น D_Charac ใช้สำหรับติดตั้งแบบภายในหรือแบบนอกอาคาร (ราคาขึ้นอยู่กับภายใน/ภายนอก และจำนวนสีของการแสดงผลตัวอักษร)

       ตัวกล่องทำจาก โลหะ พ่นสีฝุ่นสีดำ ทนต่อการกัดกร่อนและการขูดขีดไม่เกิดสนิม มีโปรแกรมควบคุมและป้อนข้อมูลทำงาน ภายใต้ระบบปฏิบัติการ ที่สามารถแสดงข้อความที่ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาไทย, ตัวอักษรภาษาอังกฤษ, ตัวเลขและอักขระพิเศษต่างๆ ในรูปแบบของขนาด Fonts ที่แตกต่างกัน ในเวลาเดียวกันได้เป็นอย่างดี และสามารถแสดงผล ตัวอักษรโดยการเคลื่อนที่ จากบนลงล่าง ซ้ายไปขวา กระพริบ ปรากฏ ได้ โดยผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลและชุดคำสั่ง จากคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต RS-232C, RS- 422 หรือควบคุมได้ในระยะไกลผ่านคู่สายโทรศัพท์ ระบบสามารถโปรแกรม ข้อความได้ 100,000 ตัวอักษรหรือมากกว่า และมีแบตเตอรี่ BACK UP สำหรับเก็บข้อความ ที่แสดงได้นานกว่า 1 ปี โดยไม่ต้องป้อนใหม่ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง

       มีระบบจ่ายไฟแบบ Switching Power Supply ที่มีระบบป้องกันกระแสและแรงดันเกิน โดยปิดตัวเองได้ ทำให้ป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าลัดวงจร

------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ----------- SCAN SUMMARY ----------- Known viruses: 6358753 Engine version: 0.99.2 Scanned directories: 11301 Scanned files: 40896 Infected files: 0 Data scanned: 995.76 MB Data read: 1609.59 MB (ratio 0.62:1) Time: 349.015 sec (5 m 49 s)